Det finns två huvudskäl till varför eskort kan vara nödvändigt: behovet av att ta hand om transportsäkerheten och att underlätta förarens arbete eller kraven i lagstiftningen (det är också obligatoriskt i Lettland vid vissa godsdimensioner).

Säkerheten av gods och förare. Vid specialtransporter av vissa godsdimensioner, kan föraren inte se vägen med 100% säkerhet. För föraren betyder därför närvaron av en eskort förtroende att fordonet verkligen kan komma igenom den planerade vägen. Med andra ord, föraren av personbilen framför bedömer möjligheten för det stora fordonet att komma igenom vissa delar av vägen, så att varken gods eller andra trafikanter och infrastrukturen påverkas. Ruttgranskning och planering tar hänsyn till dessa aspekter.  Samordningsprocesserna kan dock ta flera månader och den faktiska situationen på vägen kan förändras. Eskorten kan då snabbt hantera eventuella förändringar. 

Lagstiftningens krav. Specialtransporter i Lettland regleras av regeringsbestämmelser och dessa kräver obligatorisk privat- eller poliseskort som beror på trafikens påverkan och fordonets längd och bredd.  Om lastbilen är t.ex. 3,5 till 5 m bred eller 30 till 40 m lång behöver den en eskort i Lettland. Den måste dock vara specialutrustad med blinkers, varningsskyltar, speciella märken, reflekterande dekaler, en upplyst panel på taket och andra anordningar. 

Om trailern överstiger 5 m i bredd eller 40 m i längd är det obligatoriskt att trafikpolisen involveras i Lettland. För att tillhandahålla poliseskort måste det finnas en ansökan, ett tillstånd för den aktuella rutten och en ruttplan.

Vi har två bilar som uppfyller regeringens krav och som är godkända att eskortera frakt. Inte alla åkerier ser modifieringen av sina privata bilar enligt föreskriften som ekonomiskt försvarbar, därför erbjuder vi eskort som en fristående tjänst. Vi erbjuder också frakteskort för fordon som kör genom de baltiska länderna i transit. 

Inom specialtransportbranschen finns inget EU-omfattande regelverk och standarder, varje fall kräver noggrann granskning och samordningsprocess.  Kontakta oss, kvalificerade exporter för att göra det möjligt.