IMOLA är ett av Lettlands ledande företag för tung- och specialtransporter. Sedan 2006 har företaget utvecklat ett omfattande nätverk av rutter i både Lettland och Europa. Varje år förbättras och utökas flottan. Vi har trailers i olika storlekar och kapacitet. Vi erbjuder transport av jordbruks-, bygg- och stenkrossmaskiner, industriell frakt, modulhus, vindgeneratorer, båtar och andra tung- och specialtransporter. Tack vare många års erfarenhet och höga standarder när det gäller kundservice erbjuder IMOLA sina kunder säkra och snabba tjänster.

Mål

Fortsätta att utveckla och förbättra kvaliteten av tjänsterna;

Leva upp till våra kunders ökande krav;

Utveckla tung- och specialtransportbranschen i Lettland;

Bi marknadsledare för tung- och specialtransporter i Baltikum. 

Principer

Stabil position i den lettiska och baltiska godstransportbranschen;

Hög ansvarskänsla;

Förmåga att snabbt och noggrant kunna tillmötesgå kundernas behov.

Fördelar

 Skapa långsiktiga samarbeten med kunder;

Snabbhet, ansvar och trygghet;

Skapa ett professionellt team;

Strävan efter kontinuerlig utveckling och självförbättring.