Finns det ingen plats att lagra överdimensionerat gods på ditt område? Behöver du transportera godset tidigt på morgonen men lossa på kvällen? Flera resor är planerade och det är inte lönt det att lossa godset varje gång på ditt område? I dessa och liknande fall är det lämpligt att tillfälligt mellanlagra godset på vårt område på Granitagatan i Riga.

Tjänsten inkluderar:

  • bevakat område 24/7;
  • stort och stängt lagringsområde;
  • transport av godset till och från området.

De vanligaste tillfällen där tillfällig lagring av gods behövs

Långa resor. Det är välkänt att även specialtransporter omfattas av körtidsrestriktioner.  Det betyder att föraren efter en viss tid behöver en längre vila. Bensinstationer är inget lämpligt alternativ för specialtransporter eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme på lastbilsparkeringen – till exempel kan ett ekipage med ett färdigt modulhus inte lämnas kvar på parkeringsområdet. Därför erbjuder vi tillfället att mellanlagra det hos oss. 

Flera resor med en frakt. Mässor, resor till kunder och liknande situationer kan ta flera dagar eller veckor.  På sommaren tas till exempel lantbruksmaskiner ofta på demoturer till kunder. Det kan ta över en vecka – återförsäljarens eller distributörens maskiner reser över hela Lettland utan att återvända hem varje natt. I sådana fall finns det två alternativ: lossa godset varje kväll och lasta på nytt nästa morgon eller lämna hela ekipaget i lager någon annanstans, om det inte finns plats på ditt område. 

Fraktlagring kan sträcka sig från några timmar till flera dagar, beroende på kundens önskemål. Vi erbjuder tjänsten både till våra godstransportkunder och som en fristående tjänst. Vi erbjuder också ruttplanering och granskning, inhämtning av tillstånd och dokumenthantering samt privat- och poliseskort. För mer information om möjligheten att mellanlagra ditt gods och våra övriga tjänster, ring oss, skicka ett e-postmeddelande eller använd kontaktformuläret.