För att lagligt transportera stora och tunga laster i Lettland är åtminstone tillståndet från VAS Latvijas valsts ceļi obligatoriskt men för särskilt stora och tunga fordon krävs ytterligare ett antal godkännanden. Ett av de viktigaste dokumenten i detta fall är ruttundersökningsprojektet. Detta innebär att innan tillståndet ges, planeras och granskas rutten för att säkerställa att den valda rutten är lämplig och säker för fordonet, godset den omgivande infrastrukturen. 

När vi planerar färdlogistiken, upprättar vi också en plan för att förebygga hinder, vilket innebär att under transporten kan hindrande vägskyltar tillfälligt tas bort och trädgrenar skäras av; vägen kommer rensas från avgränsarstolpar för byggarbeten och säkerhetsstolpar.  Kraftledningar kan behöva höjas och liknande åtgärder kanske är nödvändiga för att rensa vägen från hinder.  

I vilka fall behöver rutten planeras?

Noggrann planering krävs alltid för specialtransporter; det finns dock det betydande skillnader i att erhålla tillstånd beroende på fraktens egenskaper. 

Vid transport av särskilt stort gods krävs i Lettland inte enbart tillstånd från VAS Latvijas valsts ceļi, utan även ruttgranskning, godkända tekniska föreskrifter, och alla godkännanden från infrastruktur- och nätverksägarna, t.ex. trafikpolisen (statspolisens trafiksäkerhetsavdelning), AS Latvenergo, SIA Tet (Lattelecom), AS Latvijas tilti, Riga kommuns trafikavdelning och trafikavdelningar i andra städer samt andra institutioner. 

Först efter genomförd ruttgranskning kan vi få transporttillståndet, som anger fordonets faktiska dimensioner och rutt, om det konstateras att det över huvudtaget är genomförbart. Utan sådant tillstånd skulle transporten inte bara vara olaglig utan också äventyra både godset och infrastrukturen.

Lagstiftningen i Lettland säger att speditörer som transporterar gods vilket inte överskrider vissa dimensioner och vikt kan få ett tillstånd under en viss tid utan att samordna rutten med infrastrukturförvaltare och ägare. SIA AB Treileri har ett sådant tillstånd, som låter oss som speditör bedöma önskad rutt köralternativ. Detta innebär att om du väljer våra tjänster, tar vi det fulla ansvaret för att välja en säker väg och för leveransen av ditt gods. 

Sådana och liknande krav för transporter gäller inte bara i Lettland utan också i hela Europa och OSS-länderna; dessutom har varje land olika regler. För att vara säker på att ditt gods transporteras säkert från början till slut uppmuntrar vi dig att kontakta oss och överlåta ruttplaneringen våra erfarna experter.