Lai Latvijā legāli veiktu lielgabarīta un smagsvara pārvadājumus, obligāti ir nepieciešama vismaz VAS “Latvijas valsts ceļi” atļauja, taču īpaši lielu un smagu transportlīdzkļu gadījumā ir jāiegūst virkne papildu saskaņojumu. Viens no būtiskākajiem dokumentiem tādā gadījumā ir maršruta izpētes projekts. Tas nozīmē, ka pirms atļaujas saņemšanas tiek veikta maršruta plānošana un izpēte, lai pirms pārvadājuma pārliecinātos par izvēlētā ceļa piemērotību un drošību gan transportlīdzeklim un kravai, gan apkārtējai infrastruktūrai.

Plānojot brauciena loģistiku, tiek izstrādāts arī plāns šķēršļu novēršanai, un tas nozīmē, ka pārvadājuma laikā var tikt īslaicīgi demontētas traucējošās ceļazīmes un apzāģēti koku zari, ceļš tiks atbrīvots no remondarbu mietiņiem un vadstatņiem, tāpat var gadīties, ka ir jāpaceļ elektrības vadi un jāveic līdzīgas darbības, lai atbrīvotu ceļu no traucēkļiem.

Kādos gadījumos jāveic marštura plānošana?

Veicot negabarīta kravu pārvadājumus, nopietna plānošana ir jāveic vienmēr, taču ir būtiskas atšķirības atļauju saņemšanai, atkarībā no kravas parametriem.

Īpaši lielas kravas pārvadājuma nepieciešamības gadījumā Latvijā nepieciešama ne tikai VAS “Latvijas valsts ceļi” atļauja, bet arī maršruta izpēte, apstiprināti tehniskie noteikumi un visi saskaņojumi ar infrastruktūras un tīklu turētājiem, piemēram, ar ceļu policiju (Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldi), AS “Latvenergo”, SIA “Tet” (“Lattelecom”), AS “Latvijas tilti”, Rīgas domes un citu pilsētu Satiksmes departamentiem un citām iestadēm.

Tikai tad, kad ir veikta maršruta izpēte, mēs varam saņemt pārvadājuma atļauju, kurā norādīti reālie transportlīdzekļa gabarīti un maršruts, ja vispār ir secināts, ka tas ir iespējams. Bez šādas saskaņošanas brauciens būtu ne vien nelikumīgs, bet arī riskants gan kravai, gan infrastruktūrai.

Normatīvie akti Latvijā nosaka, ka pārvadātāji ar kravu, kas nepārsniedz noteiktus gabarītus un svaru, atļauju var saņemt uz noteiktu termiņu, nesaskaņojot maršrutu ar infrastruktūras turētājiem un īpašniekiem. Arī SIA “IMOLA” ir šāda atļauja, kas mums kā pārvadātājam dod iespēju pašiem izvērtēt vēlamo maršrutu un tā izbraukšanas iespējas. Tas nozīmē, ka, izvēloties mūsu pakalpojumus, uzņemsimies visu atbildību par droša ceļa izvēli un jūsu kravas piegādi.

Šādas un līdzīgas prasības attiecībā uz pārvadājumiem ir spēkā ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā un NVS valstīs, turklāt katrā valstī ir atšķirīgs normatīvais regulējums. Lai gūtu pārliecību par to, ka jūsu krava droši nokļūs no sākumapunkta līdz galamērķim, aicinām sazināties ar mums un uzticēt maršrutu plānošanu pieredzējušiem profesionāļiem.