Transporttillstånd för stora eller tunga laster beviljas endast certifierade speditörer för en specifik fordonssammansättning.  Lagen föreskriver att tillståndet gäller för en enstaka transport av odelbart gods längs en specifik rutt.  Det krävs om godset på grund av dess vikt eller storlek inte kan transporteras enligt kraven i vägtrafikföreskrifterna. 

Förberedelsen av dokumenten som ska lämnas in kräver tid och omfattande kunskap, koordinationen är ofta komplex eftersom det beror på godsets storlek och vikt, den önskade rutten, den planerade transporttiden och andra faktorer utanför vår kontroll.

Lika viktigt är faktumet att nästan varje land i Europa och världen har olika bestämmelser för transport av tungt och överdimensionerat gods, det finns inga enhetliga regler för tillåten vikt och dimensioner av godset. Därför innebär organisationen av en enda transport en rad olika åtgärder, som kan omfatta en eller flera dussin olika slags tillstånd och godkännanden.

Vilka typer av dokument kan behövas för specialtransporter?

Tillstånd. Det viktigaste dokumentet utan vilket en sådan transport inte är tillåtet i Lettland är tillståndet för stor dimension och tung vikt som utfärdats av VAS Latvijas valsts ceļi. För att få det måste all teknisk information om den planerade rutten, mått och vikt samt annan relevant information om den planerade transporten lämnas. Det finns inga standarder i specialtransportbranschen, varje transport är en unik händelse och kräver specifika kunskaper när dokumenten sammanställs.

Godkännande. För lokala transporter är den svåraste delen av att få tillståndet är godkännanden från infrastruktur- och nätägare. Om är särskilt stor måste transportvägen samordnas med alla väg- och gatuägare, markägarna som godsvägen passerar igenom, järnvägsoperatörer och kommunikations- och kraftbolag m.fl..

Dokument, licenser, certifikat. Innan du funderar på specialtransporter  måste du veta att i Lettland får endast företag med rätt licens för kommersiella godstransporter med lastbilar göra det; Dessutom måste tjänsteleverantören vara certifierad. Frakt kräver alltid fraktdokument som är godkända av respektive landet, till exempel accepterar de flesta EU-länder fraktbrev baserat på  CMR-konventionen. Specialtransportbranschen har många exempel som dessa och liknande.

Specialtransporter kräver noggrann planering. Tiden att bearbeta alla dokument beror på fraktens egenskaper och i denna process är vi ofta beroende av statliga och lokala myndigheter och andra organisationer. Samordning kan ta en dag, men vid stora projekt måste räknas med att det kan ta flera månader. Därför ber vi dig att kontakta våra experter i tid  så att vi kan vara säkra på ett positivt resultat enligt dina önskemål.