Atļauju lielgabarīta vai smagsvara kravas pārvadājumiem izsniedz tikai sertificētiem pārvadātājiem konkrētam transportlīdzekļa sastāvam. Likumā noteikts, ka atļauja paredzēta vienai nedalāmas kravas pārvadāšanas reizei pa noteiktu maršrutu. Tā nepieciešama tad, ja kravu tās masas vai izmēru dēļ nevar pārvadāt saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām. 

Iesniedzamo dokumentu sagatavošana prasa laiku un apjomīgas zināšanas, turklāt saskaņošanas process nereti ir sarežģīts, jo tas ir atkarīgs no kravas gabarītiem un masas, vēlamā maršruta, ieplānotā pārvadājuma laika un citiem, no mums neatkarīgiem faktoriem.

Tikpat būtiski ir tas, ka gandrīz katrā Eiropas un pasaules valstī ir atšķirīgi noteikumi par smagsvara un lielgabarīta kravu pārvadāšanu, nav vienota normatīvā regulējuma, kas nosaka pieļaujamo svaru un kravu gabarītiem. Šo iemeslu dēļ viena pārvadājuma organizēšana ir vairāku pasākumu komplekss, kura sakārtošana var būt saistīta kā ar vienu, tā ar vairākiem desmitiem dažāda tipa atļauju un saskaņojumu.

Kādi dokumentu veidi var būt vajadzīgi negabarīta kravu pārvadājumiem?

Atļaujas. Būtiskākais dokuments, bez kura Latvijā nemaz nedrīkst veikt šādus braucienus, ir lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja, ko izsniedz VAS “Latvijas valsts ceļi”. Lai to saņemtu, ir jāiesniedz visa veida tehniskā informācija par plānoto maršrutu, kravas gabarītiem un svaru un cita būtiska informācija par plānoto pārvadājumu. Negabarīta kravas nozarē nav nekādu standartu, tādēļ katrs pārvadājums ir individuāls un prasa specifiskas zināšanas dokumentu sagatavošanas laikā.

Saskaņojumi. Vietējo pārvadājumu gadījumā sarežģītākā daļa atļauju saņemšanas procesā ir dažādi saskaņojumi ar infrakstruktūras un tīklu turētājiem. Ja negabarīta krava ir īpaši liela, pārvadājuma maršruts ir obligāti jāsaskaņo ar visu autoceļu un ielu turētājiem , teritoriju īpašniekiem, kuru īpašumu kravas ceļš šķērso, dzelzceļa turētājiem,kā arī sakaru un elektroapgādes dienestiem un citiem.

Dokumenti, licences, sertifikāti. Pirms domas par lielgabarīta kravas transportēšanu jāapzinās, ka to drīkst darīt tikai uzņēmumi ar attiecīgu licenci kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā, turklāt pakalpojuma sniedzējam jābūt sertificētam. Arī kravai vienmēr nepieciešami konkrētajā valstī atzīti pavadddokumenti, piemēram, lielākajā daļā ES valstu der CMR konvencijai atbilstošas pavadzīmes. Šādu un līdzīgu piemēru īpaši daudz ir liegabarīta un smagsvara kravas pārvadājumu nozarē.

Lielgabarīta un smagsvara kravas pārvadājumi prasa nopietnu plānošanu. Visu dokumentu kārtošanas ilgums ir atkarīgs no kravas specifikas, turklāt šajā procesā mēs bieži esam atkarīgi no valsts un pašvaldību iestādēm un citām organizācijām. Saskaņošana var aizņemt vienu dienu, taču jāņem vērā, ka apjomīgu projektu gadījumā tie var būt arī vairāki mēneši. Tāpēc aicinām savlaicīgi sazināties ar mūsu speciālistiem, lai varam būt droši par sekmīgu rezultātu jums vēlamajā laikā.